Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Constanţa (România) la data de 12 aprilie 2019 – Ira Invest SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Cauza C-304/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Constanţa

Părţile din acţiunea principală

Recurentă-reclamantă: Ira Invest SRL

Intimată-pârâtă: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 4 alineatul (1) literele (b), (c), (e) și (f), articolului 10, articolului 21 alineatul (1) și articolului 32 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1307/20131 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care, în împrejurări precum cele din litigiul principal, exclud de la plata drepturilor fermierul pe considerentul că terenurile amenajări piscicole utilizate ca terenuri arabile nu reprezintă „Suprafață agricolă” în sensul articolului 4 din regulament?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului european și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 608).