Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammergericht Berlin (Německo) dne 23. května 2019 – BY

(Věc C-398/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Kammergericht Berlin

Účastníci původního řízení

Stíhaný: BY

Za účasti: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Předběžné otázky

Platí zásady plynoucí z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. září 2016 ve věci Petruhhin (C-182/15) 1 ohledně uplatňování článků 18 a 21 SFEU v případě žádosti třetí země o vydání občana Unie také v případě, že stíhaný přeložil středisko svých životních zájmů do dožádaného členského státu v době, kdy ještě nebyl občanem Unie?

Je na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. září 2016 ve věci Petruhhin (C-182/15) domovský členský stát, který byl uvědomen o žádosti o vydání, povinen požádat žádající třetí stát o poskytnutí spisu, aby přezkoumal převzetí stíhání?

Je členský stát, který byl třetím státem požádán o vydání občana Unie, na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. září 2016 ve věci Petruhhin (C-182/15) povinen odmítnout vydání a sám převzít trestní stíhání, je-li to podle jeho vnitrostátního práva možné?

____________

1 EU:C:2016:630