Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 23. mail 2019 – BY

(kohtuasi C-398/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Väljaandmise asi, mis puudutab isikut: BY

Teine menetlusosaline: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Kohtu 6. septembri 2016. aasta kohtuotsuse Petruhhin (C-182/15) 1 põhimõtted ELTL artiklite 18 ja 21 kohaldamise kohta kolmanda riigi väljaandmistaotluse korral liidu kodaniku suhtes kehtivad ka siis, kui kahtlustatav viis oma huvide keskme üle taotluse saanud liikmesriiki ajal, mil ta ei olnud veel liidu kodanik?

2.    Kas kohtuotsuse Petruhhin alusel on väljaandmistaotlusest teavitatud koduliikmesriik kohustatud nõudma väljaandmistaotluse esitanud kolmandalt riigilt asja materjalide edastamist, et hinnata kriminaalmenetluse läbiviimise ülevõtmist?

3.    Kas liikmesriik, millelt kolmas riik taotleb liidu kodaniku väljaandmist, on kohtuotsuse Petruhhin alusel kohustatud jätma väljaandmistaotluse rahuldamata ning võtma kriminaalmenetluse läbiviimise ise üle, kui see on kõnealuse liikmesriigi õiguse kohaselt võimalik?

____________

1 EU:C:2016:630.