Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. svibnja 2019. uputio Kammergericht Berlin (Njemačka) – BY

(predmet C-398/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Kammergericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Okrivljenik: BY

Stranka u postupku: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Prethodna pitanja

1.    Vrijede li načela iz presude Suda Europske unije od 6. rujna 2016. u predmetu Petruhhin (C-182/15) 1 o primjeni članka 18. i članka 21. UFEU-a u slučaju zahtjeva treće države za izručenje građanina Unije i onda kad je optužena osoba premjestila svoje središte životnih interesa u državu članicu od koje se traži izručenje u trenutku kad ta osoba još nije bila građanin Unije?

2.    Je li na temelju presude Petruhhin matična država članica koja je obaviještena o zahtjevu za izručenje obvezna od treće države koja traži izručenje zatražiti da joj proslijedi spise radi provjere u pogledu preuzimanja kaznenog progona?

3.    Je li država članica, od koje treća država traži izručenje građanina Unije, na temelju presude Petruhhin obvezna odbiti izručenje i sama preuzeti provođenje kaznenog progona ako je to na temelju njezina nacionalnog prava moguće?

____________

1 EU:C:2016:630.