Language of document :

A Kammergericht Berlin (Németország) által 2019. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BY

(C-398/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammergericht Berlin

Az alapeljárás felei

Terhelt: BY

Az eljárásban részt vesz: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Az Európai Unió Bírósága 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítéletében (C-182/15)1 az EUMSZ 18. cikknek és az EUMSZ 21. cikknek harmadik ország uniós polgár kiadatására irányuló kérelme esetében történő alkalmazásával kapcsolatban rögzített elvek akkor is érvényesek-e, ha a terhelt az életvitelének központját olyan időpontban helyezte át a megkeresett tagállamba, amikor még nem volt uniós polgár?

2.    Az Európai Unió Bíróságának 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítélete alapján köteles-e a kiadatási kérelemről értesített származási tagállam a megkereső harmadik országtól a büntetőeljárás lefolytatása átvételének vizsgálata céljából az ügy iratainak megküldését kérni?

3.    Az Európai Unió Bíróságának 2016. szeptember 6-i Petruhhin ítélete alapján köteles-e a harmadik ország által uniós polgár kiadatása céljából megkeresett tagállam a kiadatást megtagadni és a büntetőeljárást maga lefolytatni, ha ez a nemzeti joga szerint lehetséges számára?

____________

1 EU:C:2016:630.