Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 23. maja 2019 – BY

(Zadeva C-398/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Kammergericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Obdolženec: BY

Stranka v postopku: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Vprašanja za predhodno odločanje

1.     Ali načela iz sodbe Sodišča Evropske unije z dne 6. septembra 2016 v zadevi Petruhhin (C-182/15)1 glede uporabe členov 18 PDEU in 21 PDEU v primeru prošnje tretje države za izročitev državljana Unije veljajo tudi tedaj, če je obdolženec središče svojih življenjskih interesov prenesel v zaprošeno državo članico v času, ko še ni bil državljan Unije?

2.    Ali je na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije z dne 6. septembra 2016 v zadevi Petruhhin (C-182/15) država članica izvora, ki je bila obveščena o prošnji za izročitev, dolžna tretjo državo prosilko zaprositi za posredovanje spisa za namene presoje prevzema pregona?

3.    Ali je država članica, ki jo je tretja država zaprosila za izročitev državljana Unije, na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije z dne 6. septembra 2016 v zadevi Petruhhin (C-182/15) dolžna zavrniti izročitev in sama prevzeti kazenski pregon, če ji to omogoča njeno nacionalno pravo?

____________

1 EU:C:2016:630.