Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 11. aprillil 2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale versus VR

(kohtuasi C-303/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Vastustaja: VR

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ1 artikli 11 lõike 1 punkti d ning põhimõtet, et pikaajalisi elanikke ning liikmesriigi enda kodanikke peab kohtlema võrdselt, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt jäetakse erinevalt sellest, mis on ette nähtud liikmesriigi kodanikele, kolmanda riigi kodanikust pikaajalise elaniku pereliikmed majapidamistoetuse arvestamisel leibkonna liikmete arvestusest välja, kui nad elavad oma kodumaal kolmandas riigis?

____________

1     Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT 2004, L 16, lk 44).