Language of document :

A Corte suprema de cassazione (Olaszország) által 2019. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale kontra VR

(C-303/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema de cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Alperes: VR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv1 11. cikke (1) bekezdésének d) pontját, valamint a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők és az állampolgárok közötti egyenlő bánásmód elvét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján a családmaghoz tartozók számbavételénél a családmagnak járó támogatás összegének meghatározása céljából nem taroznak bele a családmagba – a tagállami állampolgárokra vonatkozó rendelkezésektől eltérően – a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli munkavállaló családtagjai, ha azok a harmadik országnak minősülő származási országban tartózkodnak?

____________

1     A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.).