Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien - Rakousko) – GB v. Decker KFZ-Handels u. – Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Věc C-244/19)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 182, 27.5.2019.