Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. juni 2019 – GB mod Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH og Volkswagen AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien – Østrig)

(Sag C-244/19) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 182 af 27.5.2019