Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 5. juuni 2019. aasta määrus (Handelsgericht Wieni eelotsusetaotlus – Austria) – GB versus Decker KFZ-Handels u. – Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(kohtuasi C-244/19)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 182, 27.5.2019.