Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 5. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien - Austrija) – GB protiv Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(predmet C-244/19)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 182, 27. 5. 2019.