Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 5. jūnija rīkojums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Lieta C-244/19) 1

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1      OV C 182, 27.5.2019.