Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien - l-Awstrija) – GB vs Decker KFZ-Handels u. – Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Kawża C-244/19) 1

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 182, 27.5.2019.