Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 5 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Handelsgericht Wien - Austria) – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Cauza C-244/19) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 182, 27.5.2019.