Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 5. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – GB/Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Zadeva C-244/19)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 182, 27.5.2019.