Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien - Österrike) – GB mot Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Mål C-244/19)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 182, 27.5.2019