Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2019. uputio Kammarrätten i Göteborg (Švedska) – Allmänna ombudet hos Tullverket protiv Combinova AB

(predmet C-476/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Kammarrätten i Göteborg

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Allmänna ombudet hos Tullverket

Druga stranka u žalbenom postupku: Combinova AB

Prethodno pitanje

Carinski dug za uvoz ili izvoz koji je nastao prema članku 79. gasi se u skladu s člankom 124. stavkom 1. točkom (k)1 ako je pružen zadovoljavajući dokaz carinskim tijelima da roba nije bila korištena ili upotrijebljena i da je bila iznesena izvan carinskog područja Unije. Znači li pojam „korištena” da je roba obrađena ili rafinirana u svrhu za koju je trgovačkom društvu izdano odobrenje za tu robu ili se pojam odnosi na korištenje koje nadilazi obradu ili rafinaciju? Je li relevantno je li korištenje uslijedilo prije ili nakon nastanka carinskog duga?

____________

1 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL 2013., L 269, str. 1.)