Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. jūnijā iesniedza Kammarrätten i Göteborg (Zviedrija) – Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Lieta C-476/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Kammarrätten i Göteborg

Pamatlietas puses

Prasītājs: Allmänna ombudet hos Tullverket

Atbildētāja: Combinova AB

Prejudiciālie jautājumi

Ievedmuitas vai izvedmuitas parāds, kas radies saskaņā ar 79. pantu, ir jādzēš saskaņā ar 124. panta 1. punkta k) apakšpunktu 1 , ja muitas dienestiem ir sniegti pietiekami pierādījumi, ka preces nav izmantotas vai patērētas un ka tās ir izvestas no Savienības muitas teritorijas. Vai termins “izmantotas” nozīmē, ka preces tika pārstrādātas vai uzlabotas tiem mērķiem, kādiem uzņēmumam tika piešķirta atļauja attiecībā uz šīm precēm, vai arī šis termins attiecas uz izmantošanu, kas pārsniedz pārstrādi vai uzlabošanu? Vai ir nozīme tam, vai izmantošana notiek pirms vai pēc muitas parāda rašanās?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV 2013, L 269, 1. lpp.).