Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammarrätten i Göteborg (Suedia) la 19 iunie 2019 – Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Cauza C-476/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Kammarrätten i Göteborg

Părțile din procedura principală

Apelant: Allmänna ombudet hos Tullverket

Intimată: Combinova AB

Întrebarea preliminară

O datorie vamală la import sau la export care a luat naștere în temeiul articolului 79 trebuie să fie stinsă în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) litera (k)1 în cazul în care există suficiente dovezi care să demonstreze într-un mod considerat satisfăcător de către autoritățile vamale că mărfurile nu au fost utilizate sau consumate și că au fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii. Noțiunea „utilizat” înseamnă că mărfurile au fost prelucrate sau perfecționate în scopul pentru care unei întreprinderi i-a fost acordată autorizația pentru aceste mărfuri sau termenul se referă la o utilizare care depășește prelucrarea sau perfecționarea? Este relevant dacă utilizarea are loc înainte sau după nașterea datoriei vamale?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2013 L 269, p. 1).