Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammarrätten i Göteborg (Švedska) 19. junija 2019 – Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Zadeva C-476/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Kammarrätten i Göteborg

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Allmänna ombudet hos Tullverket

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Combinova AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Na podlagi člena 79 carinski dolg v skladu s členom 124(1)(k)1 ugasne, če predloženi zadostni dokazi prepričajo carinske organe, da se blago ni uporabilo ali porabilo ter je bilo odstranjeno s carinskega območja Unije. Ali izraz „uporabilo“ pomeni, da je bilo blago oplemeniteno ali izboljšano za namen, za katerega je bilo družbi za to blago izdano dovoljenje, ali pa se izraz nanaša na uporabo, ki presega to oplemenitenje ali izboljšanje? Ali je upoštevno, ali do uporabe pride pred nastankom carinskega dolga ali po njem?

____________

1 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013 L 269, str. 1).