Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d´appel de Bruxelles (Belgie) dne 24. dubna 2019 – DA v. Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, Eurocontrol - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu - a FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL v. Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, DA, Eurocontrol - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu

(Věc C-333/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d´appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobce: DA

Žalovaní: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, Eurocontrol - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu

Další účastníci: Evropská komise, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Žalobci: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Žalovaní: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, DA, Eurocontrol – Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu

Další účastník: Evropská komise

Předběžné otázky

Má být rozhodnutí Evropské komise (EU) 2015/1470 ze dne 30. března 2015 o státní podpoře SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) @@1 vykládáno tak, že se týká plateb, které má Rumunsko zaplatit, i v případě, že platby budou vůči němu vymoženy v řízení o nuceném výkonu rozhodčího nálezu ICSID ze dne 11. prosince 2013 zahájeném před soudními orgány jiného členského státu než Rumunska?

Vyžaduje unijní právo samo o sobě a automaticky, aby soudní orgán členského státu (jiného než Rumunska), kterému je předložen opravný prostředek proti nucenému výkonu rozhodčího nálezu ICSID, jenž podle procesních pravidel tohoto členského státu zakládá překážku věci rozsouzené, vyloučil použití tohoto nálezu pouze z toho důvodu, že nepravomocné rozhodnutí Evropské komise přijaté později než tento nález považuje nucený výkon nálezu za odporující evropskému režimu státních podpor?

Dovoluje unijní právo, zejména zásada loajální spolupráce či zásada překážky věci pravomocně rozsouzené, aby vnitrostátní soud členského státu (jiného než Rumunska) nedodržel své mezinárodní závazky vyplývající z úmluvy ICSID v případě, kdy Evropská komise po vydání nálezu přijala rozhodnutí, které považuje nucený výkon nálezu za odporující evropskému režimu státních podpor, a to i v případě, kdy se Evropská komise účastnila rozhodčího řízení (včetně žádosti o zrušení nálezu) a uplatnila své důvody týkající se evropského režimu státních podpor?

____________

1     Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1470 ze dne 30. března 2015 o státní podpoře SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) poskytnuté Rumunskem – Rozhodčí nález […] ze dne 11. prosince 2013 [oznámeno pod číslem C(2015) 2112] (Úř. věst. 2015, L 232, s. 43).