Language of document :

A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2019. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DA kontra Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Románia, Eurocontrol – Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért – és FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL kontra Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Románia, DA, Eurocontrol – Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért

(C-333/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Fellebbező: DA

Ellenérdekű felek: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Románia, Eurocontrol – Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért

Többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Fellebbezők: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Ellenérdekű felek: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Románia, DA, Eurocontrol – Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért

Másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az SA.38517 (2014/C) (korábbi 2014/NN) számú állami támogatásról szóló, 2015. március 30-i (EU) 2015/1470 európai bizottsági határozatot1 úgy kell-e érteni, mint amely a Románia által teljesítendő kifizetésekre vonatkozik, még abban az esetben is, ha a kifizetéseket ezen országgal szemben a 2013. december 11-i ICSID választottbírósági ítéletre vonatkozó – valamely, Romániától eltérő tagállam bírósága előtt indított – végrehajtási eljárást követően hajtják be?

Megköveteli-e önmagában és hivatalból az uniós jog, hogy valamely (Romániától eltérő) tagállam bírósága – amely előtt keresetet indítottak egy, az e tagállam nemzeti eljárási szabályai szerint ítélt dolognak minősülő ICSID választottbírósági ítéletre vonatkozó végrehajtási eljárással szemben –, figyelmen kívül hagyja ezen ítéletet, kizárólag azon okból, hogy az Európai Bizottságnak egy nem végleges, a választottbírósági ítélet meghozatalát követően elfogadott határozata úgy ítéli meg, hogy az ítélet végrehajtása ellentétes az állami támogatások európai rendszerével?

Az uniós jog, különösen a lojális együttműködés elve vagy a res iudicata elve lehetővé teszi-e, hogy valamely (Romániától eltérő) tagállam nemzeti bírósága ne tartsa tiszteletben az ICSID–egyezményből eredő nemzetközi kötelezettségeit abban az esetben, ha az Európai Bizottság a választottbírósági ítélet meghozatalát követően elfogadott egy határozatot, amely úgy ítéli meg, hogy az ítélet végrehajtása ellentétes az állami támogatások európai rendszerével, még abban az esetben is, ha az Európai Bizottság részt vett a választottbírósági eljárásban (beleértve az ítélet hatályon kívül helyezése iránti keresetet) és az állami támogatások európai rendszerére vonatkozó jogalapjaira hivatkozott?

____________

1     A Románia által nyújtott SA.38517 (2014/C) (korábbi 2014/NN) számú állami támogatásról [2013. december 11-i választottbírósági ítélet] (HL 2015. L 232., 43. o.) szóló, 2015. március 30-i (EU) 2015/1470 határozat [az értesítés a C(2015) 2112. számú dokumentummal történt] (HL 2006. L 354., 56. o.).