Language of document :

2019 m. balandžio 24 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą bylose DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, Eurokontrolė – Europos saugios oro navigacijos organizacija, ir FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, DA, Eurokontrolė – Europos saugios oro navigacijos organizacija

(Byla C-333/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėse bylose

Apeliantas: DA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, Eurokontrolė – Europos saugios oro navigacijos organizacija

Kitos šalys: Europos Komisija, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Apeliantai: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Kitos apeliacinio proceso šalys: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunija, DA, Eurokontrolė – Europos saugios oro navigacijos organizacija

Kita šalis: Europos Komisija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2015 m. kovo 30 d. Europos Komisijos sprendimas (ES) 2015/14701 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) turi būti suprantamas kaip susijęs su sumomis, kurias turi sumokėti pati Rumunija, net jei šios sumos būtų išieškotos iš jos per 2013 m. gruodžio 11 d. ICSID arbitražo teismo sprendimo priverstinio vykdymo procedūrą, pradėtą kitos valstybės narės nei Rumunija teismuose?

2.    Ar pagal Sąjungos teisę savaime ir automatiškai reikalaujama, kad valstybės narės (kuri nėra Rumunija) teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl ICSID arbitražo teismo sprendimo, kuris pagal tos valstybės narės nacionalines proceso normas įgijo res judicata galią, priverstinio vykdymo procedūros, atsisakytų taikyti šį arbitražo teismo sprendimą motyvuodamas vien tuo, kad negalutiniame Europos Komisijos sprendime, priimtame vėliau už arbitražo teismo sprendimą, konstatuota, kad šis priverstinis arbitražo teismo sprendimo vykdymas prieštarauja Sąjungos valstybės pagalbos sistemai?

3.    Ar pagal Sąjungos teisę, be kita ko, lojalaus bendradarbiavimo principą ar res judicata galios principą valstybės narės (kuri nėra Rumunija) nacionaliniam teismui leidžiama nevykdyti tarptautinių įsipareigojimų, kylančių iš ICSID konvencijos, jeigu Europos Komisija priėmė sprendimą po to, kai buvo priimtas arbitražo teismo sprendimas, remiantis tuo, kad arbitražo teismo sprendimo priverstinis vykdymas prieštarautų Sąjungos valstybės pagalbos sistemai, nors Europos Komisija dalyvavo arbitražo procedūroje (įskaitant ieškinį dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo) ir išdėstė savo pagrindus, susijusius su Sąjungos valstybės pagalbos sistema?

____________

1 2015 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1470 dėl valstybės pagalbos SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią įgyvendino Rumunija – 2013 m. gruodžio 11 d. arbitražo teismo sprendimas <...> (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2112) (OL L 232, 2015, p. 43).