Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 24 aprilie 2019 – DA/Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, Eurocontrol - Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene – și FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, DA, Eurocontrol - Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene

(Cauza C-333/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: DA

Pârâtă: Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, Eurocontrol – Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene

Celelalte părți: Comisia Europeană, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Reclamanți: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Pârâte: Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, DA, Eurocontrol – Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene

Cealaltă parte : Comisia Europeană

Întrebările preliminare

Decizia (UE) 2015/1470 a Comisiei Europene din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 trebuie interpretată în sensul că vizează plățile datorate de România chiar și în cazul în care plățile vor fi recuperate de la aceasta în urma unei proceduri de executare silită a hotărârii arbitrale ICSID din 11 decembrie 2013, inițiată în fața instanțelor unui alt stat membru decât România?

Dreptul Uniunii impune prin el însuși și din oficiu ca o instanță a unui stat membru (altul decât România), sesizată cu o acțiune împotriva unei proceduri de executare silită a unei hotărâri arbitrale ICSID care are autoritate de lucru judecat conform normelor de procedură naționale proprii acestui stat membru, să înlăture această hotărâre pentru simplul motiv că o decizie nedefinitivă a Comisiei Europene adoptată ulterior hotărârii consideră că această executare silită a hotărârii este contrară sistemului european al ajutoarelor de stat?

Dreptul Uniunii, în special principiul cooperării loiale sau principiul autorității de lucru judecat, permite ca o instanță națională a unui stat membru (altul decât România) să nu își respecte obligațiile internaționale care decurg din Convenția ICSID în ipoteza în care Comisia Europeană a adoptat o decizie ulterior hotărârii, care consideră că executarea silită a hotărârii ar fi contrară sistemului european al ajutoarelor de stat, chiar dacă Comisia Europeană a participat la procedura de arbitraj (inclusiv la acțiunea în anulare împotriva hotărârii) și a invocat motivele sale referitoare la sistemul european al ajutoarelor de stat?

____________

1     Decizia (UE) 2015/1470 din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România – Hotărârea arbitrală […] din 11 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2015) 2112] (JO 2015, L 232, p. 43).