Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) 24. aprila 2019 – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romunija, Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe – in FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romunija, DA, Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe

(Zadeva C-333/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: DA

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romunija, Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe

Druge stranke: Evropska komisija, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Pritožnice: FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romunija, DA, Eurocontrol – Evropska organizacija za varnost zračne plovbe

Druga stranka: Evropska komisija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba Sklep Evropske komisije (EU) 2015/1470 z dne 30. marca 2015 o državni pomoči SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN)1 razumeti tako, da se nanaša na plačila, ki jih dolguje Romunija, tudi če bodo ta plačila od nje izterjana po postopku za prisilno izvršitev arbitražne odločbe ICSID z dne 11. decembra 2013, ki se je začel pred sodišči državi članice, ki ni Romunija?

Ali pravo Unije samo po sebi in nujno zahteva, da sodišče države članice (ki ni Romunija), pri katerem je bilo vloženo pravno sredstvo zoper postopek za prisilno izvršitev arbitražne odločbe ICSID, ki je v skladu z nacionalnimi procesnimi pravili te države članice pravnomočna, razveljavi to odločbo samo zato, ker Evropska komisija v nepravnomočnem sklepu, sprejetem po arbitražni odločbi, meni, da je ta prisilna izvršitev arbitražne odločbe v nasprotju z evropskim sistemom državnih pomoči?

Ali pravo Unije, zlasti načelo lojalnega sodelovanja ali načelo pravnomočnosti, dovoljuje, da nacionalno sodišče države članice (ki ni Romunija) ne spoštuje svojih mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz konvencije ICSID, v primeru, ko je Evropska komisija sklep sprejela po arbitražni odločbi in meni, da je prisilna izvršitev arbitražne odločbe v nasprotju z evropskim sistemom državnih pomoči, in to čeprav je Evropska komisija sodelovala v arbitražnem postopku (vključno s pritožbo za razveljavitev arbitražne odločbe) in je uveljavljala svoje razloge v zvezi z evropskim sistemom državnih pomoči?

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2015/1470 z dne 30. marca 2015 o državni pomoči SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) Romunije – Arbitražna odločba o zadevi Micula proti Romuniji z dne 11. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2112) (UL 2015, L 232, str. 43).