Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2019. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Nobina Finland Oy

(predmet C-327/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nobina Finland Oy

Druge stranke u postupku: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Prethodna pitanja

Protivi li se Direktivi 2004/17/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (Sektorska direktiva iz 2004.) tumačenje prema kojem naručitelj, u situaciji u kojoj se ponuda može dostaviti za više ili sve grupe ugovora, klauzulom uključenom u poziv na dostavu ponuda može ograničiti broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju (klauzula o ograničenju)?

Tako se u skladu s klauzulom o ograničenju koja se primjenjuje u predmetnom pozivu na nadmetanje za autobusni prijevoz, ako predmeti ugovora koji su dodijeljeni jednom ponuditelju premaše klauzulom utvrđeni najveći broj vozila potreban za prijevoz po danu, predmet ugovora, kod kojeg je razlika u bodovima između najbolje i druge najbolje ponude pomnoženo s brojem vozila tog predmeta ugovora najmanja, dodjeljuje ponuditelju koji je dao drugu najbolju ponudu. Primjena klauzule o ograničenju može dovesti do toga da se ponuditelju koji je dao najbolju ponudu za sporni predmet ugovora, zbog poziva na nadmetanje dodijeli ukupno manji broj vozila potrebnih za prijevoz po danu od ponuditelja koji je dao drugu najbolju ponudu za predmet ugovora.

Može li se pri ocjenjivanju dopuštenosti klauzule o ograničenju uzeti u obzir do kojeg bi konkretnog rezultata mogla dovesti primjena klauzule o ograničenju u pozivu na nadmetanje ili se to treba ocijeniti apstraktno, na način da je primjena klauzule o ograničenju, poput ove o kojoj je riječ u glavnom postupku, u skladu sa Sektorskom direktivom iz 2004. ili dopuštena ili nije?

Jesu li za ocjenu dopuštenosti klauzule o ograničenju, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, značajne okolnosti koje su u pozivu na dostavu ponude navedene u svrhu obrazloženja, a odnose se na očuvanje tržišnog natjecanja u linijskom autobusnom prijevozu u regiji Helsinki te na smanjivanje rizika poslovanja koji sa sobom, u pogledu kvalitete obavljanja prijevoza, donosi preuzimanje velikog opsega prijevoza kao i uvođenje prijevoza na izmijenjenim linijama?

____________

1 SL 2004., L 134, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 43.)