Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. április 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nobina Finland Oy

(C-327/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Nobina Finland Oy

A többi fél az eljárásban: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 (a 2004. évi ágazati irányelvvel) az olyan értelmezés, amely szerint az ajánlatkérő olyan helyzetben, amelyben ajánlatot lehet tenni valamely szerződés több vagy összes részére vonatkozóan, az ajánlati felhívásban alkalmazott kikötéssel korlátozhatja az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát (korlátozó kikötés)?

Az autóbusz-közlekedési szolgáltatásra vonatkozó, a jelen ügyben szóban forgó ajánlati felhívásban alkalmazott korlátozó kikötés szerint, ha az egy ajánlattevő által elnyert beszerzési tárgyak meghaladják a járműnapoknak a kikötésben meghatározott maximális számát, azt a beszerzési tárgyat, amelynek esetében a legjobb ajánlat és a második legjobb ajánlat közötti pontkülönbség, valamint e beszerzési tárgy járművei számának szorzata a legkisebb, a második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevőnek ítélik oda. A korlátozó kikötés alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szóban forgó beszerzési tárgyra vonatkozóan legjobb ajánlatot tevő ajánlattevőnek az ajánlati felhívás alapján összesen kevesebb járműnap tekintetében ítélik oda a szerződést, mint a beszerzési tárgyra vonatkozóan második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő esetében.

A korlátozó kikötés megengedhetőségének értékelése során figyelembe vehető-e, hogy milyen konkrét eredményhez vezethetne a korlátozó kikötésnek az ajánlati felhívásban történő alkalmazása, vagy absztrakt módon kell értékelni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló korlátozó kikötés a 2004. évi ágazati irányelv szerint megengedhető-e, vagy sem?

Az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló korlátozó kikötés értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak-e az ajánlati felhívásban a kikötés indokolása céljából megjelölt azon körülmények, amelyek a Helsinki régióban nyújtott menetrendszerű autóbusz-közlekedési szolgáltatások versenyhelyzetének fenntartásával és azon működési kockázat csökkentésével állnak összefüggésben, amelyet a nagy közlekedési volumen vállalása, valamint a módosított vonalakon történő közlekedés megkezdése jelent a közlekedés minőségére nézve?

____________

1 HL 2004. L 134., 1. o.