Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 19 aprilie 2019 – Nobina Finland Oy

(Cauza C-327/19)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nobina Finland Oy

Pârâte: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Întrebările preliminare

Directiva 2004/17/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (Directiva privind utilitățile publice din 2004) se opune unei interpretări potrivit căreia o autoritate contractantă, într-o situație în care este posibilă prezentarea unei oferte pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile unui contract, poate restricționa numărul loturilor care pot fi atribuite unui ofertant prin utilizarea unei clauze în invitația de prezentare a ofertei (clauza restrictivă)?

Potrivit clauzei restrictive aplicate în convocarea la licitație lansată în speță în domeniul serviciilor de transport cu autobuzul, în cazul în care elementele de contract câștigate de un ofertant depășesc numărul maxim de zile-vehicul stabilit în clauză, elementul de contract pentru care diferența de punctaj între cea mai bună și a doua cea mai bună ofertă, înmulțită cu numărul de vehicule ale acestui element de contract, are valoarea cea mai mică, se atribuie ofertantului care a prezentat a doua cea mai bună ofertă. Aplicarea clauzei restrictive poate determina faptul că ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă cu privire la elementul de contract în cauză îi este atribuit, ca urmare a convocării la licitație, un număr total mai mic de zile-vehicul decât ofertantului care a prezentat a doua cea mai bună ofertă cu privire la acest element de contract.

a)     La evaluarea admisibilității clauzei restrictive, poate fi luat în considerare rezultatul pe care l-ar putea avea în mod concret aplicarea clauzei restrictive în convocarea la licitație sau acest aspect trebuie evaluat în mod abstract, astfel încât utilizarea unei clauze restrictive cum este cea în discuție în litigiul principal este fie admisibilă, fie inadmisibilă conform Directivei privind utilitățile publice din 2004?

b)     Pentru evaluarea admisibilității unei clauze restrictive cum este cea în discuție în litigiul principal, sunt relevante împrejurările indicate în invitația de prezentare a ofertei, în vederea justificării clauzei, împrejurări care sunt legate de menținerea situației concurențiale în domeniul serviciilor de transport în comun cu autobuzul din regiunea Helsinki și reducerea riscului operațional pe care îl presupune, în ceea ce privește calitatea serviciilor de transport, preluarea unui volum mare de servicii de transport, precum și începerea furnizării de servicii de transport pe rute modificate?

____________

1 JO 2004, L 134, p. 1, Ediție specială, 6/vol. 8, p. 3.