Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 16 Μαΐου 2019 η Hamas κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 6 Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-289/15, Hamas κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-386/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Hamas (εκπρόσωπος: L. Glock, avocate)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση της 6ης Μαρτίου 2019, Hamas κατά Συμβουλίου, T-289/15·

να αποφανθεί οριστικώς επί των ζητημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της αιτήσεως αναιρέσεως·

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας·

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αιτήσεώς της αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

Πρώτον, κρίνοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά που μνημονεύονται στο σημείο 15 του παραρτήματος A και στο σημείο 17 του παραρτήματος B της αιτιολογικής εκθέσεως των πράξεων του Μαρτίου του 2015 προβάλλονται αυτοτελώς από το Συμβούλιο, το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο των στοιχείων της δικογραφίας, υποκατέστησε την αιτιολογία του εκδότη των προσβαλλομένων πράξεων με το δικό του σκεπτικό, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως της αποφάσεώς του και στέρησε από την νυν αναιρεσείουσα τη δυνατότητα να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 1, παράγραφος 4, της κοινής θέσεως 2001/931, δεχόμενο ότι έχει ληφθεί απόφαση διοικητικής αρχής από αρμόδια αρχή κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, μολονότι η επίμαχη απόφαση ουδέποτε υπεβλήθη σε δικαστικό έλεγχο.

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 1, παράγραφος 4, της κοινής θέσεως 2001/93 και το άρθρο 296 ΣΛΕΕ, και παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της νυν αναιρεσείουσας, κρίνοντας ότι η βρετανική απόφαση συνιστά απόφαση περί καταδίκης και ότι το Συμβούλιο είχε, κατά συνέπεια, την υποχρέωση να στηριχθεί, κατά το μέτρο του δυνατού, στην εκτίμηση της αρχής που εξέδωσε την απόφαση αυτή.

Τέταρτον, κρίνοντας ότι η Hamas και οι Hamas IDQ αποτελούν ενιαία οντότητα, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη τους κανόνες περί του βάρους αποδείξεως, δέχθηκε την εκ μέρους του Συμβουλίου εκκρεμούσης της δίκης διόρθωση της αιτιολογίας που αυτό είχε παραθέσει, έλαβε υπόψη αποδεικτικά στοιχεία χωρίς να διακριβώσει τη λυσιτέλειά τους, παραβίασε την αρχή της κατ’ αντιμωλία συζητήσεως όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, παραμόρφωσε το περιεχόμενο στοιχείων της δικογραφίας και παραβίασε την αρχή της αυτοτέλειας των διαδικασιών.

____________