Language of document :

Žalba koju je 16. svibnja 2019. podnio Hamas protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 6. ožujka 2019. u predmetu T-289/15, Hamas protiv Vijeća

(predmet C-386/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Hamas (zastupnik: L. Glock, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu od 6. ožujka 2019., Hamas protiv Vijeća, T-289/15;

donese konačnu odluku o pitanjima koja su predmet žalbe;

naloži Vijeću snošenje cjelokupnih troškova postupka pred Općim sudom i Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe, žalitelj ističe četiri žalbena razloga.

Prvo, ocjenjujući da se Vijeće samostalno pozvalo na činjenice navedene u točki 15. Priloga A i u točki 17. Priloga B obrazloženja akata iz ožujka 2015., Opći je sud iskrivio sadržaj spisa, zamijenio svoje vlastite razloge razlozima donositelja osporenih akata, povrijedio je obvezu obrazlaganja svoje odluke i uskratio je žalitelju mogućnost pripreme svoje obrane.

Drugo, Opći sud je povrijedio članak 1. stavak 4. Zajedničkog stajališta 2001/931, tako što je kao odluku nadležnog tijela, u smislu te odredbe, prihvatio odluku upravnog tijela, iako ta odluka nikada nije bila predmetom sudskog preispitivanja.

Treće, Opći sud je povrijedio članak 1. stavak 4. Zajedničkog stajališta 2001/93, članak 296. UFEU-a, kao i žaliteljeva prava obrane i njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, ocjenjujući da je odluka britanskih vlasti bila osuđujuća i da je Vijeće stoga imalo obvezu što je moguće više osloniti se na ocjenu tijela koje ju je donijelo.

Četvrto, ocjenjujući da su HAMAS i HAMAS IDQ jedan te isti subjekt, Opći sud je povrijedio pravila o teretu dokazivanja, prihvatio ispravak obrazloženja Vijeća tijekom postupka, uzeo je u razmatranje dokaze a da nije provjerio jesu li djelotvorni, povrijedio je načelo kontradiktornosti rasprave o činjenicama, iskrivio je dokaze iz spisa i povrijedio je načelo neovisnosti postupaka.

____________