Language of document :

2019 m. gegužės 16 d. Hamas pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-289/15 Hamas / Taryba

(Byla C-386/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Hamas, atstovaujamas advokatės L. Glock

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2019 m. kovo 6 d. Sprendimą Hamas / Taryba, T-289/15,

priimti galutinį sprendimą dėl apeliaciniame skunde keliamų klausimų,

priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo apeliacinį skundą apeliantas remiasi keturiais pagrindais.

Pirma, nusprendęs, kad 2015 m. kovo mėn. aktų motyvų pareiškimų A priedo 15 punkte ir B priedo 17 punkte išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis Taryba rėmėsi savarankiškai, Bendrasis Teismas iškraipė bylos medžiagą, pakeitė ginčijamuose aktuose juos priėmusios institucijos nurodytus motyvus savaisiais, pažeidė pareigą nurodyti savo sprendimo motyvus ir atėmė iš ieškovo galimybę pasiruošti gynybai.

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė Bendrosios pozicijos 2001/931 1 straipsnio 4 dalį, kai pripažino, kad administracinės institucijos sprendimas buvo priimtas kompetentingos institucijos, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nors dėl jo niekada nebuvo atlikta teisminė kontrolė.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė Bendrosios pozicijos 2001/931 1 straipsnio 4 dalį, SESV 296 straipsnį, ieškovo gynybos teises ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą, nuspręsdamas, kad Jungtinės Karalystės institucijų sprendimas buvo sprendimas dėl pasmerkimo ir kad todėl Taryba turėjo pareigą kuo daugiau pasikliauti jį priėmusios institucijos vertinimu.

Ketvirta, Bendrasis Teismas, nusprendęs, kad Hamas ir Hamas IDQ buvo tas pats subjektas, pažeidė įrodinėjimo pareigos taisykles, patvirtino, kad Taryba gali pataisyti savo motyvus vykstant teismo procesui, atsižvelgė į įrodymus, nepatikrinęs jų tinkamumo, pažeidė rungimosi principu grindžiamus teisminius ginčus dėl faktinių aplinkybių, iškraipė bylos medžiagą ir pažeidė procedūrų nepriklausomumo principą.

____________