Language of document :

Pritožba, ki jo je Hamas vložil 16. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 6. marca 2019 v zadevi T-289/15, Hamas/Svet

(Zadeva C-386/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Hamas (zastopnik: L. Glock, avocate)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlog

Razveljavi naj se sodba z dne 6. marca 2019, Hamas/Svet, T-289/15 ;

dokončno naj se odloči o vprašanjih, ki so predmet pritožbe;

plačilo vseh stroškov postopkov pred Splošnim sodiščem in Sodiščem naj se naloži Svetu;

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

Prvič, Splošno sodišče je s tem, da je presodilo, da se je Svet neodvisno skliceval na dejstva, navedena v točki 15 Priloge A in v točki 17 Priloge B obrazložitve aktov iz marca 2015, izkrivilo elemente iz spisa, s svojo obrazložitvijo nadomestilo obrazložitev avtorja izpodbijanih aktov, kršilo obveznost obrazložitve svoje odločbe in pritožniku odvzelo možnost da pripravi svojo obrambo.

Drugič, Splošno sodišče je kršilo člen 1(4) Skupnega stališča 2001/931, ker je ugotovilo, da je odločitev upravnega organa sprejel pristojni organ v smislu te določbe, čeprav ni bila nikoli predmet sodnega nadzora.

Tretjič, Splošno sodišče je kršilo člen 1(4) Skupnega stališča 2001/93, člen 296 PDEU ter pravico do obrambe in pravico do učinkovitega sodnega varstva s tem, da je presodilo, da je bila britanska odločba obsodilna odločba in da se je zato Svet moral kolikor je mogoče držati presoje organa, ki jo je sprejel.

Četrtič, Splošno sodišče je s presojo, da sta Hamas in Hamas IDQ en subjekt kršilo pravila o dokaznem bremenu, dopustilo, da je Svet svojo obrazložitev spremenil med postopkom, upoštevalo dokaze, ne da bi preverilo, ali so verodostojni, kršilo kontradiktornost razprav v zvezi z dejanskim stanjem, izkrivilo elemente iz spisa in kršilo načelo neodvisnosti postopkov.

____________