Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 10. aprillil 2019. – PORR Építési Kft.versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-292/19)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PORR Építési Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käibemaksudirektiivi1 artikli 90 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad võimaldama käibemaksuga maksustatava summa vähendamist, kui on võimalik tõendada, et maksukohustuslane ei ole tehtud tehingu eest lõplikult üldse või osaliselt tasu saanud?

2.    Kas Euroopa Liidu Kohtu praktikat tuleb eriti kohtuasjades Almos [C-337/13] (punkt 23), Di Maura [C-246/16] (punktid 20–29) ja analoogia alusel kohtuasjas T-2 [C-396/16] (punktid 31–45) tehtud kohtuotsuseid arvestades tõlgendada nii, et käibemaksudirektiivi artikli 90 lõikes 1 sätestatud liikmesriigi kohustuse – vähendada tagantjärele maksustatavat summat – seisukohast tuleb teha vahet sellel, kui ostja on tasu üldse või osaliselt maksmata jätnud, ja olukorral, kus müüja nõue on muutunud lõplikult selliseks, et seda ei saa sisse nõuda, nii et esimesel juhul võib liikmesriik kasutada artikli 90 lõikes 2 ette nähtud erandit, samas kui teisel juhul on see erand välistatud ja liikmesriik peab igal juhul võimaldama sel juhul maksustatavat summat tagantjärele vähendada?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).