Language of document :

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PORR Építési Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-292/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: PORR Építési Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv1 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a héa-alap csökkentését akkor, ha az adóalany az általa teljesített ügylet ellenértékének egy részét, vagy egészét bizonyíthatóan és véglegesen nem kapta meg?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát, különös figyelemmel az Almos ítélet [C-337/13] (23), a Di Maura ítélet [C-246/16] (20)–(29) és – analógia útján – a T-2 ítélet [C-396/16] (31)–(45) bekezdéseit, hogy a tagállam utólagos adóalap csökkentésre vonatkozó, a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége szempontjából különbséget kell tenni az ellenérték vevő általi teljes vagy részleges meg nem fizetése, valamint a között, amikor az eladó követelése véglegesen behajthatatlanná válik azzal, hogy míg az első esetben a tagállam élhet a 90. cikk (2) bekezdésében biztosított eltérés lehetőségével, addig a második esetben az ilyen eltérés kizárt, és a tagállam az adóalap utólagos csökkentését mindenképpen köteles-e ebben az esetben lehetővé tenni?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006, L 347., 1. o.)