Language of document :

2019 m. balandžio 10 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-292/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: PORR Építési Kft.

Kita apeliacinio proceso šalis: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciniai klausimai

Ar PVM direktyvos1 90 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad valstybės narės privalo leisti sumažinti PVM apmokestinamąją vertę tuo atveju, kai galima įrodyti, kad apmokestinamasis asmuo galutinai negavo dalies arba viso atlygio, atitinkančio jo atliktą operaciją?

Ar, visų pirma remiantis Sprendimo Almos (C-337/13) 23 punktu, Sprendimo Di Maura (C-246/16) 20–29 punktais ir analogiškai Sprendimo T-2 (C-396/16) 31–45 punktais, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją reikia aiškinti taip, kad, atsižvelgiant į PVM direktyvos 90 straipsnio 1 dalyje nustatytą valstybės narės prievolę a posteriori sumažinti apmokestinamąją vertę, reikia atskirti atvejus, kai pirkėjas visiškai arba iš dalies nesumoka atlygio, ir kai skola pardavėjui tampa galutinai beviltiška, taip, kad pirmuoju atveju valstybė narė gali pasinaudoti 2 dalyje numatyta išimtimi, o antruoju atveju ši išimtis netaikytina ir tokiomis aplinkybėmis valstybė narė privalo visais atvejais leisti a posteriori sumažinti apmokestinamąją vertę?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).