Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 10 aprilie 2019 – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-292/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: PORR Építési Kft.

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Articolul 90 alineatele (1) și (2) din Directiva TVA1 trebuie interpretat în sensul că statele membre trebuie să permită reducerea bazei de impozitare a TVA-ului atunci când se poate demonstra că, în mod definitiv, persoana impozabilă nu a perceput în tot sau în parte contraprestația corespunzătoare operațiunii pe care a efectuat-o?

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, luând în considerare în special Hotărârea Almos, [C-337/13], punctul 23, Hotărârea Di Maura, [C-246/16], punctele 20-29, și, prin analogie, Hotărârea T-2, [C-396/16], punctele 31-45, trebuie interpretată în sensul că, din punctul de vedere al obligației statului membru, prevăzută la articolul 90 alineatul (1) din Directiva TVA, de a reduce a posteriori baza de impozitare, trebuie să se facă distincția între neplata totală sau parțială a contraprestației de către cumpărător și situația în care creanța vânzătorului a devenit definitiv nerecuperabilă, astfel încât, în prima ipoteză, statul membru poate utiliza derogarea prevăzută la articolul 90 alineatul (2), în timp ce, în a doua ipoteză, respectiva derogare este exclusă, iar statul membru trebuie în orice caz să permită reducerea a posteriori a bazei de impozitare în această ipoteză?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).