Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 10. aprila 2019 – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-292/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PORR Építési Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 90(1) in (2) Direktive o DDV1 razlagati tako, da morajo države članice odobriti zmanjšanje davčne osnove za odmero DDV, kadar se lahko dokaže, da davčni zavezanec dokončno ni prejel celotnega ali dela nadomestila, ki ustreza njegovi izvedeni transakciji?

Ali je treba sodno prakso Sodišča Evropske unije, zlasti ob upoštevanju sodb v zadevah Almos, [C-337/13], točka 23, Di Maura, [C-246/16], točke od 20 do 29, in, po analogiji, T-2, [C-396/16], točke od 31 do 45, razlagati tako, da je treba z vidika obveznosti države članice, določene v členu 90(1) Direktive o DDV, da naknadno zmanjša davčno osnovo, razlikovati med celotnim ali delnim neplačilom nadomestila s strani kupca in položajem, v katerem je terjatev prodajalca postala dokončno neizterljiva, tako da lahko v prvem primeru država članica uporabi izjemo iz člena 90(2), v drugem primeru pa je ta izjema izključena in mora država članica v tem primeru vsekakor naknadno odobriti zmanjšanje davčne osnove?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).