Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2019. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) ( XT protiv Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(predmet C-312/19)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XT

Tuženik: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. stavak 1. i članak 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost tumačiti na način da se u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju za fizičku osobu poput tužitelja ne može smatrati da je „samostalno” obavljala predmetnu (gospodarsku) djelatnost i da sama mora platiti porez na dodanu vrijednost na sporne isporuke, odnosno, u smislu članka 9. stavka 1. i članka 193. Direktive 2006/112/EZ, valja li smatrati da poreznog obveznika koji je odgovoran za predmetne obveze čini zajednička aktivnost/ortaštvo (sudionici u zajedničkoj aktivnosti zajedno; u predmetnom slučaju, tužitelj i njegov poslovni partner zajedno), koje se prema nacionalnom pravu ne smatra poreznim obveznikom te koji nemaju pravnu osobnost, te da porezni obveznik nije samo fizička osoba poput tužitelja?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, valja li članak 193. Direktive 2006/112/EZ tumačiti na način da u okolnostima poput onih u ovom slučaju, PDV treba platiti pojedinačno svaki od sudionika (u predmetnom slučaju, tužitelj i njegov poslovni partner) u zajedničkoj aktivnosti/ortaštvu – koje se prema nacionalnom pravu ne smatra poreznim obveznikom niti uživa pravnu osobnost – na dio svake isplate koju su primili kao protučinidbu (ili koju imaju pravo primiti ili im se duguje) za oporezive isporuke nekretnina? Treba li članak 287. Direktive 2006/112/EZ tumačiti na način da se u okolnostima poput onih u ovom predmetu, godišnji promet naveden u toj odredbi utvrđuje uzimanjem u obzir ukupnog prihoda zajedničke aktivnosti (koji su sudionici u zajedničkoj aktivnosti primili zajedno)?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.