Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 16. aprila 2019 – XT/ Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-312/19)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: XT

Nasprotna stranka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 9(1) in 193 Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so v obravnavanem primeru, ni mogoče šteti, da je fizična oseba, kot je tožeča stranka, „neodvisno“ opravljala zadevno (ekonomsko) dejavnost in da mora sama plačati davek na dodano vrednost za sporne dobave; ali je torej za namene členov 9(1) in 193 Direktive 2006/112/ES davčni zavezanec, ki odgovarja za zadevne obveznosti, skupna dejavnost/partnerstvo (torej partnerji v skupni dejavnosti skupaj; v obravnavanem primeru tožeča stranka in njen poslovni partner skupaj) – ki v skladu z nacionalno zakonodajo ne šteje za davčnega zavezanca in nima pravne osebnosti –, ne pa samo fizična oseba, kot je tožeča stranka?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 193 Direktive 2006/112/ES razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so v obravnavanem primeru, DDV plača posebej vsak partner (v obravnavanem primeru tožeča stranka in njen poslovni partner) v skupni dejavnosti/partnerstvu – ki v skladu z nacionalno zakonodajo ne šteje za davčnega zavezanca in nima pravne osebnosti – od dela vsakega plačila, ki ga prejme (ali ga mora prejeti oziroma se mu dolguje) za obdavčljive dobave nepremičnin? Ali je treba člen 287 Direktive 2006/112/ES razlagati tako, da se v okoliščinah, kakršne so v tej zadevi, letni promet, naveden v tej določbi, ugotavlja na podlagi celotnega dohodka iz skupne dejavnosti (ki ga skupaj prejmejo partnerji v skupni dejavnosti)?

____________

1 UL 2006 L 347, str. 1.