Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-178/18. sz., Région de Bruxelles-Capitale kontra Bizottság ügyben 2019. február 28-án hozott végzése ellen a Région de Bruxelles-Capitale által 2019. május 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-352/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Région de Bruxelles-Capitale (képviselő: A. Bailleux ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

helyezze hatályon kívül a 2019. február 28-i végzést (T-178/18);

határozzon a Région de Bruxelles-Capitale által a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2017. december 12-i 2017/2324/EU bizottsági végrehajtási rendelet1 megsemmisítése iránt benyújtott kereset elfogadhatósága tárgyában, és az ügyet ezt meghaladó részében utalja vissza a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze az elsőfokú és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott végzéssel a Törvényszék az eljáráshoz fűződő érdek hiányában elfogadhatatlannak nyilvánította a Région de Bruxelles-Capitale által benyújtott keresetet. Közelebbről a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Région de Bruxelles-Capitale-t a megtámadott rendelet nem érinti közvetlenül az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése értelmében.

A Région de Bruxelles-Capitale fellebbezése alátámasztásául egyetlen jogalapot ad elő, amely két részből áll.

Először, az, hogy a Törvényszék megtagadta a kereset elfogadhatósága feltételeinek vizsgálatát az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének fényében, ugyanezen egyezmény 2. cikke (4) bekezdésének és 9. cikkének a téves értelmezéséből következik, és nem kellő módon indokolt.

Másodszor, a Törvényszék a felperes közvetlen érintettségének hiányát kellő indokolás nélkül és az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdését, valamint a 1107/2009 rendelet 20. cikke (2) bekezdését, 32. cikkének (1) bekezdését, 36. cikkének (3) bekezdését, 41. cikkének (1) bekezdését és 43. cikkének (5) és (6) bekezdését megsértve állapította meg.

A Région de Bruxelles-Capitale keresetlevelének második, arra az esetre vonatkozó részében, ha a Bíróság helyt adna a megtámadott végzés hatályon kívül helyezése iránti kérelmének, és ő maga határozna a kereset tárgyában, előadja azon okokat, amelyeknél fogva a keresetet elfogadhatónak kell nyilvánítani, mivel az teljesíti az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésében foglalt feltételeket.

____________

1 JO 2017, L333, p. 10.