Language of document :

2019 m. gegužės 1 d. Région de Bruxelles-Capitale pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-178/18 Région de Bruxelles-Capitale / Komisija

(Byla C-352/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Région de Bruxelles-Capitale, atstovaujamas advokato A. Bailleux

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2019 m. vasario 28 d. nutartį (T-178/18),

priimti sprendimą dėl Région de Bruxelles-Capitale pateikto ieškinio dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/2324, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas1 , panaikinimo priimtinumo ir, be to, grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas skundžiama nutartimi pripažino Région de Bruxelles-Capitale pateiktą ieškinį nepriimtinu dėl suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimo. Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas nusprendė, kad Région de Bruxelles-Capitale nėra tiesiogiai susijęs su ginčijamu reglamentu, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą.

Grįsdamas savo skundą Région de Bruxelles-Capitale remiasi vieninteliu pagrindu, kurį sudaro dvi dalys.

Pirma, Bendrasis Teismas, atsisakydamas nagrinėti ieškinio priimtinumo sąlygas pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnį, neteisingai aiškino šios konvencijos 2 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnį bei nenurodė tinkamų motyvų.

Antra, Bendrasis Teismas, nuspręsdamas dėl ieškovo tiesioginio suinteresuotumo nebuvimo, nepateikė pakankamų motyvų ir pažeidė SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą bei Reglamento Nr. 1107/2009 20 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 1dalį ir 43 straipsnio 5 bei 6 dalis.

Jei Bendrasis Teismas patenkintų reikalavimą dėl skundžiamos nutarties panaikinimo ir pats nuspręstų pasisakyti dėl ieškinio priimtinumo, Région de Bruxelles-Capitale antroje ieškinio dalyje nurodo motyvus, dėl kurių jo ieškinys pripažintinas priimtinu ir atitinka SESV 263 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nurodytus reikalavimus.

____________

1 OL L 333, 2017, p. 10.