Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 29. dubna 2019 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA Hydro Energo

(Věc C-340/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Valsts ieņēmumu dienests

Odpůrkyně: SIA Hydro Energo

Předběžná otázka

Musí být kombinovaná nomenklatura, která je obsažena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 19871 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 20112 , vykládána v tom smyslu, že číslo 7407 (měděné tyče, pruty a profily) zahrnuje ingloty z mědi nebo ze slitiny mědi pravoúhlého tvaru, jejichž tloušťka je větší než jedna desetina jejich šířky a jež byly válcovány za tepla, ale v jejichž příčném průřezu jsou nepravidelné póry, otvory a praskliny?

____________

1 Úř. věst. 1987, L 256, s. 1.

2 Úř. věst. 2011, L 282, s. 1.