Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 29. aprillil 2019 – Valsts ieņēmumu dienests versus SIA Hydro Energo

(kohtuasi C-340/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Valsts ieņēmumu dienests

Vastustaja kassatsioonimenetluses: SIA Hydro Energo

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta1 (muudetud komisjoni 27. septembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1006/20112 ) I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et rubriik 7407 (vasest varbmaterjal ja profiilid) hõlmab ristkülikukujulisi vasest või vasesulamist valuplokke, mille paksus on suurem kui üks kümnendik laiusest ja mis on kuumvaltsitud, kuid mille ristläbilõikes esineb korrapäratuid poore, tühemikke ja pragusid?

____________

1 EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.

2 ELT 2011, L 282, lk 1.