Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 29.4.2019 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA Hydro Energo

(asia C-230/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Kassaatiomenettelyn valittaja: Valsts ieņēmumu dienests

Kassaatiomenettelyn vastapuoli: SIA Hydro Energo

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/871 liitteenä 1 olevaa yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se on muutettuna 27.9.2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1006/2011,2 tulkittava siten, että nimikkeeseen 7407 (tangot ja profiilit, kuparia) kuuluu suorakaiteen muotoiset kupari- tai kupariseosvalanteet, joiden paksuus on suurempi kuin 1/10 leveydestä ja jotka on kuumavalssattu mutta joiden poikkileikkauksessa on säännöttömiä huokosia, koloja ja halkeamia?

____________

1 EYVL 1987, L 256, s. 1.

2 EUVL 2011, L 282, s. 1.