Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv SIA Hydro Energo

(predmet C-340/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Podnositelj kasacijske žalbe: Valsts ieņēmumu dienests

Druga stranka u kasacijskom postupku: SIA Hydro Energo

Prethodno pitanje

Treba li kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi1 , kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011.2 , tumačiti na način da tarifni broj 7407 (šipke i profili od bakra) obuhvaća toplovaljane bakrene ingote ili slitine pravokutnog oblika čija debljina premašuje desetinu širine, ali čiji poprečni presjek sadržava nepravilne pore, praznine i pukotine?

____________

1 SL 1987., L 256, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)

2 SL 2011., L 282, str. 1.