Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA „Hydro Energo”

(C-340/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes: Valsts ieņēmumu dienests

Alperes: SIA „Hydro Energo”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU rendelettel1 módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelet2 I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 7407 vámtarifaszám (rézrúd és -profil) alá tartozik az a téglalap alakú rézből vagy rézötvözetből készült ingot, amelynek vastagsága meghaladja a szélessége egytizedét, és amelyet melegen hengereltek, de keresztmetszetében szabálytalan pórusok, üregek és repedések vannak?

____________

1 HL 2011. L 282., 1. o.

2 HL 1987. L 256. 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.