Language of document :

2019 m. balandžio 29 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests / SIA „Hydro Energo“

(Byla C-340/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Valsts ieņēmumu dienests

Atsakovė: SIA „Hydro Energo“

Prejudicinis klausimas

Ar į 1987 m. liepos 23 d. Europos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/871 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, kuris iš dalies pakeistas 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/20112 , įtrauktą Kombinuotąją nomenklatūrą reikia aiškinti taip: 7407 pozicija (vario strypai, juostos ir profiliai) apima tokius stačiakampio formos vario arba vario lydinio luitus, kurių storis yra didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio ir kurie yra karšto valcavimo, bet kurių skerspjūvyje yra netaisyklingų porų, kiaurymių ir įtrūkimų?

____________

1 OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382.

2 OL L 282, 2011, p. 1.