Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Hydro Energo”

(lieta C-340/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Valsts ieņēmumu dienests

Otra puse kasācijas tiesvedībā: SIA “Hydro Energo”

Prejudiciālie jautājumi

Vai kombinētā nomenklatūra, kas ietverta Eiropas Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 1 I pielikumā, kurš grozīts ar Komisijas 2011.gada 27.septembra regulu (ES) Nr. 1006/2011 2 , ir interpretējama tādējādi, ka pozīcija 7407 (Vara stieņi un profili) ietver tādus vara vai vara sakausējuma lietņus taisnstūra formā, kuru biezums pārsniedz vienu desmitdaļu platuma un kuri ir karsti velmēti, bet kuru šķērsgriezumā ir neregulāras poras, tukšumi un plaisas?

____________

1 OV 1987, L 256, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 2. nod., 2. sēj., 382. lpp.

2 OV 2011, L 282, 1. lpp.