Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 29. aprila 2019 – Valsts ieņēmumu dienests / SIA Hydro Energo

(Zadeva C-340/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Valsts ieņēmumu dienests

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: SIA Hydro Energo

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo, ki je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1 , kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 20112 , razlagati tako, da tarifna številka 7407 (bakrene palice in profili) vključuje bakrene ingote ali ingote iz bakrene zlitine pravokotne oblike, katerih debelina presega desetino širine in ki so vroče valjani, vendar je v njihovem prečnem prerezu mogoče najti nepravilne pore, luknje in raze?

____________

1 UL 1987, L 256, str. 1.

2 UL 2011, L 282, str. 1.